تبلیغات
★فقط استلا★ - مطلب درموردطلسم های فلورا
وینکس کلاب همیشه بدون استلانمیشه!!!

مطلب درموردطلسم های فلورا

سه شنبه 8 آذر 1390 07:35 ب.ظ

نویسنده : پگاه جون
ارسال شده در: فلورا ، جالب ،

منبع این مطلب هم وبلاگ فلوراجونه

خودش ترجمش کرده

این آدرس وبلاگش:winxclipix.mihanblog.com

مجیک وینکس:

 

Golden Pollen گرده طلایی : دسته ای از گل ها زرد کوچک که رشد میکنند و به دور دشمنان میپیچند.


Flora Whirlpool طوفان گل : تعدادی گل چرخشی که به طرف دشمن میروند.


Venus Gobbler غول پرخور : باعث ایجاد گلوله انرژی سبز رنگ میشود و از آن گلهایی رشد میکنند که دشمنان را میبلعد


Ivy Fortress پیچک قلعه : ایجاد محافظی از درخت انگور.


Flowers of the Wind نسیم گل : فلورا دست هایش را به زمین زده که باعث رشد درخت انگور در اطراف دشمن میشود.


Vine Tie گره انگور : دسته ای از درختان انگور که به دور دشمنان میپیچند.


Glitter Dustخاک طلا : فلورا گرده های طلایی رنگی را به سمت دشمنانش فوت میکند.


Flower Twister گردباد گل : فلورا گل های چرخان درخشانی را پدیدار میکند که به سوی دشمنان میروند.


Flora Navigator راهنمای فلورا : فلورا گلوله درخشانی را ایجاد میکند که بر اثر برخورد با زمین نوری به وجود می آید.


Ninja Daisies آفتاب گردان مهاجم : پرتاب گل های آفتاب گردان.


Vine Barrierدرخت انگور محافظ : ایجاد محافظ توسط درخت انگور.


Nature's Symphony نوای طبیعت : این طلسم باعث وزیدن باد به دور فلورا میشود تا بتواند صدای طبیعت را بشنود.


Bearing Branches تولد گیاه : رشد گیاهان


Green Ivy پیچک سبز : ایجاد پیچک هایی به دور دشمن.

 

شارمیکس:


Giant Vines گیاه غول پیکر : رشد گیاهانی که مانع از افتادن چیزی میشوند.

 

انچانتیکس:


Green Luxurious Ivy پیچک سبززیبا : باعث به وجود آمدن پیچک های سبز رنگ قوی تری به دور دشمنان میشود.

Ivy Vine Wrapزندان پیچکی : رشد پیچک در اطراف دشمنان.


Spring Has Sprung نگین بهار : تبدیل هر چیزی به پرنده.


Growing Ivy رشد پیچک : رشد پیچکی محافظ.


Magic Climbing Ivy سحر پیچک : رشد پیچکی که دشمنان را احاطه میکند.


Energy of Mother Earth سحر مادر زمین : ایجاد درخت انگوری که دشمنان را زندانی میکند.

 

 

بلیویکس:

 

Summer Thunder رعد تابستانی : ایجاد یک گلوله انرژی سبز رنگ.

 

Autumn Wind نفس پاییز : نسیمی از گل های رنگارنگ که دشمنان را دنبال میکند.


Winter Rose رز زمستان : ایجاد محافظی از پیچک برای حفاظت از خود و دیگران.


Spring Ring انگشتر بهار : سپر دفاعی بلیویکس فلورا. ایجاد سپری به شکل شبدر سبز.

Enchanted Nymph طلسم طبیعت : فلورا انگشت خود را بر زمین زده که باعث رشد پیچک میشود.


Breath of the World نفس جهان : قدرت بلیویکس فلورا،این طلسم علاقه مردم به طبیعت را دو برابر میکند و همچنین میتواند طبیعت را شفا دهد.

سافیکس:


Breath of Nature نفس طبیعت : نیروی طبیعت ، باعث تجدید حیات گیاهان آسیب دیده میشود.

 

لاویکس:


Untamable Nature طبیعت وحشی:گلوله انرژی سبز رنگ که باعث رشد گیاهان یخی در اطراف دشمن میشود
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -